Onlajn upozorenje o privatnosti

Datum stupanja na snagu: 21/11/2016

Mi u Beautyge, S.L („Kompaniji“) poštujemo vašu brigu oko privatnosti. Ovo onlajn upozorenje o privatnosti opisuje vrste ličnih informacija koje mi dobavljamo na ovom vebsajtu na www.intrageninstitute.rs (u daljem tekstu „Sajt“), kako koristimo te informacije, sa kim ih delimo i prava i izbore koji su dostupni korisnicima našeg Sajta u vezi sa korišćenjem tih informacija. Takođe opisujemo mere koje preduzimamo da zaštitimo bezbednost informacija i kako nas korisnici mogu kontaktirati u vezi sa našim praksama oko privatnosti. Entitet (pravno lice) odgovorno za procesuiranje informacije (odnosno, kontrolor podataka) je Beautyge, S.L., WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Spain.

Korisnik izričito slobodnom voljom i nedvosmisleno daje svoju saglasnost da se uključe svi njegovi/njeni lični podaci dati Kompaniji preko Sajta, e-mail-a, bloga ili društvenog medija na fajl koji je u vlasništvu Kompanije, kao i da procesuira sve njegove/njene lične podatke automatskim i neautomatskim sredstvima, u svrhe naznačene u dole datim odeljcima ovog Onlajn upozorenja o privatnosti a sve prema rokovima i uslovima na koje se u njima upućuje.

Naše prakse privatnosti mogu da variraju od zemlje do zemlje u kojima radimo kako bi reflektovale lokalne prakse i pravne zahteve. Možete pogledati specifične informacije određene prema zemlji ukoliko kliknete ovde.

Kliknite na jedan od dole datih linkova da direktno odete na odeljak koji se nalazi na listi:

Informacije koje mi sakupljamo

Mi sakupljamo određene informacije, uključujući lične informacije, preko našeg Sajta. Vrste ličnih informacija koje možemo da sakupimo uključuju:

 • Kontakt informacije (kao što su ime, poštanska adresa, email adresa i telefonski broj);
 • Informacije o kupovini i transakcijama, kao što su detalji platne kartice, računi i adresa dostave, i informacije o proizvodu, kursevima i drugim stavkama vaše kupovine;
 • Akreditive za prijavljivanje;
 • Demografske informacije, uključujući godine starosti i pol;
 • Rukovanje društvenim medijima;
 • Prednosti proizvoda;
 • Informacije koje odaberete da podnesete u vezi sa vašim pretraživanjem i komentarima;
 • Fotografije i ostale sadržaje koje pružate;
 • Kontakt informacije o drugima (kao što je email adresa) kada koristite određene mogućnosti kao što je „Pošalji ovaj posao prijatelju“(“Send This Job to a Friend”);
 • U vezi sa profesionalcima na polju lepote, zanimanjem, brojem profesionalne dozvole za rad, isticanjem dozvole i tipom dozvole; i
 • U vezi sa prijavama za posao, u meri dopuštenoj primenljivim zakonom, podacima o prethodnim zaposlenjima, školskoj spremi i drugim informacijama koje sadrže rezime aploudovan na naš Sajt ili podnesen preko onlajn formulara za prijavu.

Informacije koje sakupljamo preko automatskih sredstava

Kada posetite naš Sajt, možemo da sakupimo određene informacije (uključujući IP adrese) automatskim sredstvima, kao što su kolačići, veb server logovi, veb svetionici i JavaScript.
Kolačići (Cookies) su fajlovi koje vebsajtovi šalju vašem kompjuteru ili drugim za Internet povezanim uređajima da jedinstveno identifikuju vaš pretraživač ili da uskladište informacije ili podešavanja na vaš uređaj. Naš Sajt može da koristi kolačiće (kao što HTTP i HTML5 kolačići) i Fleš (Flash) kolačići, kao i druge tipove lokalnog skladištenja (kao što je lokalno skladištenje zasnovano na pretraživaču ili na softveru za povezivanje). Vaš pretraživač može da vam kaže kako da budete obavešteni kada primate određene tipove kolačića i kako da ograničite ili onesposobite određene kolačiće. Takođe možete biti u mogućnosti da izbrišete Fleš kolačiće ili da podesite vaša Fleš kolačić podešavanja posetom Adobe Flash Website Storage Settings Panel i Global Storage Settings Panel. Molimo da primetite da ipak bez kolačića možda nećete biti u stanju da koristite sve mogućnosti našeg Sajta.

Uz sakupljanjem informacija preko automatskih sredstava, možemo da logujemo informacije kao što su vaš tip uređaja i druge karakteristike uređaja (uključujući identifikatore povezane sa vašim uređajem), tip operativnog sistema, tip pretraživača, domen i druga podešavanja sistema, kao i jezik koji vaš sistem koristi i zemlju i vremensku zonu u kojoj je lociran vaš uređaj. Možemo takođe da zabeležimo informacije kao što su adresa veb strane koja vas je uputila na naš Sajt i IP adresa uređaja koji koristite za povezivanje sa našim Sajtom. Možemo da logujemo informacije o vašim interakcijama sa Sajtom, kao na primer, koje strane posećujete. Da bismo kontrolisali koji veb server sakuplja informacije automatskim sredstvima, može da se desi da postavimo etikete (tags) na vaše veb strane koji se nazivaju „veb svetionici“ (web beacons), koji predstavljaju male fajlove koji povezuju veb strane za određene veb servere i njihove kolačiće. Takođe možemo da pošaljemo instrukcije na vaš uređaj korišćenjem JavaScript-a ili drugih kompjuterskih jezika da sakupimo vrste informacija koje su u gornjem tesktu opisane o Vašim interakcijama sa Sajtom.

Za rezidente Evropske Unije ili Švajcarske, informacije o praksama sa kolačićima i kako promeniti vaša podešavanja kolačića je dostupno ovde.  U meri koja se zahteva primenjljivim pravom, mi ćemo pribaviti vašu saglasnosti pre korišćenja kolačića ili sličnih automatskih sredstava.

Kako koristimo informacije koje sakupimo

Možemo da koristimo gore opisane informacije kako bismo:

 • Komunicirali sa vama o, i upravljali vašim učestvovanjem u, specijalnim događajima, takmičenjima, lutrijama, programima, ponudama, anketama i istraživanjima tržišta;
 • U skladu sa primenljivim pravima, vam poslali promotivne materijale i druge komunikacione poruke;
 • Odgovorili na vaše upite;
 • Vam na vaš zahtev poslali e-mail-om upozorenja u vezi sa odnosima ulagača;
 • U pogledu prijave za posao, kreirali i upravljali vašim računom, procesuirali vašu prijavu za posao i obavestimli vas o budućim mogućnostima koje vas mogu interesovati;
 • U vezi sa profesionalcima na polju lepote, vam pomogli da locirate druge profesionalce i distributere naših proizvoda;
 • Prilagođavali naše korisničke preferencije i posete našem Sajtu i isporučivali sadržaj prilagođen našim korisničkim interesima i način na koji naši korisnici pretražuju ili ostvaruju interakciju sa našim Sajtom;
 • Rukovodili, ocenjivali i unapredili naše poslovanje (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga; upravljanje, povećanje, poboljšanje i analiziranje naših proizvoda, usluga, poslovanja i Sajta; upravljanje našim komunikacijama; i obavljanjem računovodstvenih, revizorskih i drugih internih funkcija);
 • Zaštitili od, identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite aktivnosti, tužbe i druge vrste odgovornosti; i
 • Bili u skladu sa i sproveli primenljive pravne zahteve, relevantne industrijske standarde, ugovorne obaveze i naše polise.

Ukoliko bismo informacije koristili na drugi način, poslali bismo vam specifično upozorenje u vreme njihovog sakupljanja.

Možemo da koristimo analitičke usluge treće stranke na našem Sajtu, kao što su one od strane Google Analitike (Google Analytics). Provajderi analitike koji upravljaju ovim uslugama koriste tehnologije kao što su kolačići, logovi veb servera i veb svetionici, kako bi nam pomogli da analiziramo korišćenje našeg Sajta od strane posetilaca. Informacije sakupljene preko ovih sredstava (uključujući IP adresu) mogu biti otkrivene onim provajderima analitike i drugim relevantnim trećim strankama koje koriste ove informacije, na primer, da procene korišćenje Sajta. Da saznate više o Google Analitici i kako da optirate izlazak, molimo vas da posetite http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Reklamiranje zasnovano na prikazanom interesovanju

Na našem Sajtu, možemo da dobijemo informacije o vašim onlajn aktivnostima radi korišćenja, da bismo vam poslali reklamu o proizvodima i uslugama koji su prilagođeni vašem individualnom interesovanju. Takođe možemo da dobijemo informacije u ovu svrhu sa vebsajtova treće stranke na kome su naše reklame postavljene. Ovaj odeljak našeg Onlajn upozorenja o privatnosti daje detalje i objašnjava kako da iskoristite izbore koji su pred vama.

Određene reklame možete videti na drugim vebsajtovima, pošto angažujemo mreže trećih stranaka za kupovinu preko oglasa. Preko tih mreža za kupovinu, mi možemo da usmeravamo slanje naših poruka korisnicima kroz demografska, na interesovanju zasnovana i kontekstualna sredstva. Možemo da pratimo vaše onlajn aktivnosti tokom vremena, sakupljanjem informacija automatskim sredstvima, uključujući korišćenje kolačića treće stranke, logove veb servera, piksele i veb svetionike. Ove mreže koriste ove informacije da vam pokažu oglase koji mogu biti prilagođeni vašem individualnom interesovanju. Informacije koje naše mreže za oglase mogu da sakupe u našu korist, uključuju podatke o vašim posetama vebsajtovima na kojima se nalaze naši oglasi, kao što su strane ili oglasi koje ste pogledali i radnje koje ste preduzeli na vebsajtovima. Ovo sakupljanje podataka se odigrava kako na našem Sajtu, tako i na vebsajtovima trećih stranki koje učestvuju u ovim mrežama za oglašavanje. Ovaj postupak nam takođe pomaže da pratimo efektivnost naših marketinških akcija. Da saznate kako da optirate izlazak iz ovog reklamiranja preko mreža za oglašavanje zasnovanih na interesovanju, kliknite ovde. U meri koja se zahteva od strane primenljivog zakona, pribavićemo vašu saglasnost pre postavljanja ili čitanja kolačića za reklamiranje ili sličnih tehnologija.

Naš Sajt nije dizajniran da odgovori na „ne prati“(“do not track”) signale ili slične mehanizme sa pretraživača ili uređaja.

Informacije koje delimo

Mi ne otkrivamo lične informacije koje sakupljamo o vama kroz Sajt, osim kako je to opisano u ovom Onlajn upozorenju o privatnosti. Možemo da podelimo lične informacije sa našim filijalama i subsidijarima u gore navedene svrhe. Mi ćemo takođe podeliti lične informacije sa provajderima usluga koji obavljaju usluge u našu korist na osnovu naših instrukcija. Mi ne ovlašćujemo ove provajdere usluga da koriste ili otkrivaju ove informacije osim ako je to neophodno da se obavi usluga u našu korist ili da se bude u skladu sa zakonskim uslovima.

Dodatno tome, mi ćemo otkriti informacije o vama (i) ukoliko se to zahteva na osnovu zakona ili pravnog postupka, (ii) organima koji sprovode zakon ili drugim vladinim službenicima na osnovu zahteva za otkrivanje, ili (iii) kada verujemo da je otkrivanje neophodno ili odgovarajuće da se spreči fizička šteta ili finansijski gubitak, ili (iv) u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne prevarne ili nelegalne aktivnosti. Zadržavamo pravo da transferišemo bilo koju informaciju koju imamo o vama u slučaju da prodajemo ili transferišemo ceo ili deo našeg biznisa ili imovine (uključujući i slučaj reorganizacije, prestanak postojanja ili likvidaciju).

Vaša prava i izbori

Nudimo vam određene izbore u vezi sa ličnim informacijama koje dobijamo o vama na Sajtu. Kako biste ažurirali vaše preferencije, tražite od nas da uklonimo informacije o vama sa našeg spiska e-mail adresa ili podneli zahtev, molimo da nas kontaktirate kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ (“How to Contact Us”) odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. U meri predviđenoj zakonom vaše jurisdikcije, možete zahtevati pristup ličnim informacijama koje održavamo o vama ili zahtevati da ispravimo, izmenimo, izbrišemo ili blokiramo informacije stupanjem u kontakt sa nama kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. Gde je to predviđeno zakonom, možete povući bilo koju saglasnot koju ste prethodno nama dali ili da podnesete prigovor u bilo koje vreme na legitimnoj osnovi u vezi sa procesuiranjem vaših ličnih informacija stupanjem u kontakt sa nama kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti, i mi ćemo primeniti vaše preferencije za ubuduće.

Kako biste saznali više o tome kako da optirate izlazak iz mreža za reklamiranje zasnovanih na interesovanju, molimo vas da posetite stranicu opt-out (optiranje da se izađe) za korisnike na http://www.aboutads.info/choices/.

Upozorenje rezidentima Kalifornije

Podložno određenim ograničenjima, rezidenti Kalifornije mogu da od nas traže da im dostavimo (i) listu određenih kategorija ličnih informacija koje smo otkrili trećim strankama u direktne marketinške svrhe tokom kalendarske godine koja neposredno prethodi, i (ii) identitet tih trećih stranaka. Da bi podneli takav zahtev, rezidenti Kalifornije mogu da nas kontaktiraju kako je specifikovano u donjem odeljku Kako da nas kontaktirate.

Transferi podataka

Možemo da izvršimo transfer ličnih informacija koje sakupimo o vama preko Sajta našim filijalama, subsidijarima i provajderima usluga u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u gore opisane svrhe. Te zemlje mogu da imaju drugačije zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste inicijalno pružili informacije. Kada transferišemo vaše informacije u druge zemlje, zaštitićemo te informacije kako je opisano u ovom Onlajn upozorenju o privatnosti.

Za rezidente Evropske Unije („EU“) ili Švajcarske, u skladu sa primenljivim pravom, implementirali smo zaštitu da se obezbedi adekvatni nivo zaštite za podatke koji se transferišu van EU ili Švajcarske. Ova zaštita uključuje Standardne ugovorne odredbe Evropske Komisije (European Commission’s Standard Contractual Clauses).

Kako štitimo lične podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu dizajniranu da štiti lične podatke koje ste dali od slučajne, nezakonite ili neovlašćene destrukcije, gubitka, izmene, pristupa, otkrivanja ili korišćenja.

Linkovi ka drugim vebsajtovima i sofverima za povezivanje (Plug-Ins) trećih stranaka

Naš Sajt može da sadrži linkove ka drugim vebsajtovima radi vaše pogodnosti i dobijanja informacija. Tim vebsajtovima mogu upravljati kompanije koje nisu povezane sa nama. Povezani (linkovani) vebsajtovi tipično imaju svoje sopstvene polise ili upozorenja o privatnosti, i mi preporučujemo da ih pregledate ukoliko posećujete bilo koje povezane vebsajtove. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kog vebsajta koji nije u vezi sa nama, za bilo kakvu upotrebu tih vebsajtova, ili za prakse u vezi sa privatnošću tih vebsajtova.

Provajderi softvera za povezivanje trećih stranaka na naš Sajt, kao što su alati za deljenje preko društvene mreže, mogu da koriste automatska sredstva za sakupljanje informacija u vezi sa vašim korišćenjem Sajta i vaše interakcije sa njegovim delovima. Ove informacije su podložne polisama ili upozorenjima o privatnosti provajdera softvera za povezivanje i nisu predmet ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. U meri koju dopušta primenljivi zakon, nismo odgovorni za prakse u vezi sa informacijama tih provajdera.

Ažuriranja našeg Onlajn upozorenja o privatnosti

Ovo Onlajn upozorenje o privatnosti (uključujući bilo koje dodatke) može biti periodično ažurirano i bez prethodnog vama datog upozorenja, kako bi se izmene reflektovale u našim postupanjima sa ličnim informacijama. Kada se radi o značajnim promenama, obavestićemo vas postavljanjem istaknutog upozorenja na našem Sajtu naznačavajući na vrhu Onlajn upozorenja o privatnosti vreme poslednjeg ažuriranja.

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko želite da nas kontaktirate kako biste ažurirali informacije koje imamo o vama, ili da ostvarite svoja prava prema ovom upozorenju, molimo vas pošaljite e-mail na rp.info@revlon.com ili nam pišite na

BEAUTYGE S.L.
WTC Almeda Park,
c/Tirso de Molina, 40
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona – Spain